Centrum Usług Wspólnych

Miejska Górka

ul. Kobylińska 33
63-910 Miejska Górka

Kierownik Centrum Usług Wspólnych
Maria Antkowiak
65 547 47 48 wew. 23

maria.antkowiak@cuw-mg.plGłówna Księgowa Centrum Usług Wspólnych
Joanna Durczewska
65 547 47 48 wew. 22

joanna.durczewska@cuw-mg.plZastępca Inspektora Ochrony Danych Osobowych Centrum Usług Wspólnych
Monika Niwczyk
65 547 47 48 wew. 21

iod@cuw-mg.plSamodzielny Referent d/s oświaty
Weronika Gembiak
65 547 47 48 wew. 21

oswiata@cuw-mg.plDział Księgowości
65 547 47 48 wew. 21

ksiegowosc@cuw-mg.plDział Płac
65 547 47 48 wew. 24

place@cuw-mg.pl
zmiana statutu